JEEP CJ-3B (1953-1964) - SPARK PLUGS & CABLE SETS

 • Spark Plug Wire Set for 53-71 Jeep Vehicles with F-Head 134c.i. 4 Cylinder Engine

  SKU: J0930456
  $19.99
  Fits: 1953-1968 Jeep CJ-3B w/ 4-134 F-Head engine. 1955-1971 Jeep CJ-5 w/ 4-134 F-Head engine. 1955-1971 Jeep CJ-6 w/ 4-134 F-Head engine. 1950-1954…
  Fits:
  • 1953-1968 Jeep CJ-3B w/ 4-134 F-Head engine.
  • 1955-1971 Jeep CJ-5 w/ 4-134 F-Head engine.
  • 1955-1971 Jeep CJ-6 w/ 4-134 F-Head engine.
  • 1950-1954 Jeep Pickup  w/ 4-134 F-Head engine.
  • 1956-1964 Jeep FC-150  w/ 4-134 F-Head engine.
  • 1966-1971 Jeep C101 Commando w/ 4-134 F-Head engine.
  • 1950 Jeep Jeepster w/ 4-134 F-Head engine.
  • 1950-1955 Jeep Station Wagon w/ 4-134 F-Head engine.
 • SPARK PLUG 134 161 & 226 CUBIC INCH ENGINES

  Spark Plug 134 161 &amp 226 Cubic Inch Engines

  SKU: 804492
  $5.99
  Fits: 1941-1945 MB 1941-1945 GPW 1946-1949 CJ2A 1949-1953 CJ3A 1953-1964 CJ3B 1955-1971 CJ5 1950-1952 M38 1952-1966 M38A1 1946-1964 Truck 1946-1964…
  Fits:
  • 1941-1945 MB
  • 1941-1945 GPW
  • 1946-1949 CJ2A
  • 1949-1953 CJ3A
  • 1953-1964 CJ3B
  • 1955-1971 CJ5
  • 1950-1952 M38
  • 1952-1966 M38A1
  • 1946-1964 Truck
  • 1946-1964 Station Wagon
  • 1948-1951 Jeepster